Tjenester og kurs

Når du som bileier leverer bilen på verkstedet er det viktig å ha best mulig garanti for:

 • Et fagmessig høyt utført service og reparasjonsarbeid på bilen.
 • En periodisk kontroll utført etter de forskrifter og kontrollinstruks som gjelder for din bil.
 • At din bestilling og oppdrag er utført av verkstedet i samsvar med gjeldende forretningsvilkår for bilreparasjoner og servicearbeider.

 

Følgende type oppdrag kan tilbys på Kontrollert Bilverksted siden:

 • Uanmeldte stikkprøvekontroller på biler (til 7500 kg) av gjennomførte servicer, reperasjoner og PKK.
 • Etterkontroll av skadereperasjoner etter nærmere avtale.
 • Full produksjonskontroll av et verkstedoppdrag (servicer kundebiler) såkalt Mystery Shopping.

 

Følgende kan tilbys på kurssiden på PKK:

 • PKK-1 kurs, Oppdateringskurs til ny kontrollinstruks, for personell som tidligere har dokumentert grunnkurs i PKK
 • PKK-3 kurs, Bremseprøving Tunge Kjøretøy med trykkluftmekaniske bremser, tilpasset PKK-forskriftens § 12 pkt. E.
 • PKK-2 kurs, Grunnkurs for personell som ikke har gjennomgått dokumentert kurs i PKK-forskriften, og Kontrollinstruksen punkt for punkt. (14 timers kurs)
 • PKK-4 kurs, Kurs for tekniske ledere, stedfortredere i, bruk av kjt.forskrifter, EU-direktiv / ECE-regulativ ogg PKK-regelverk.
 • Overgangen fra norske forskrifter (kjøretøyforskrifter) til kravområder i forskrift om Godkjenning av bil og tilhenger til bil har store endringer av betydning for kontrollorganene. Noe som betyr at tekniske ledere, stedfortredere må sette seg inn i regelverket. Dette kurset vil også være nyttig for personell som utfører PKK på kjøretøy.

 

Nærmere info om PKK-kursene, ta kontakt med (414 94 212), eller Kurslederen (mob: 454 79 070).