Tjenester og kurs

Når du som bileier leverer bilen på verkstedet er det viktig å ha best mulig garanti for:

  • Et fagmessig høyt utført service og reparasjonsarbeid på bilen.
  • En periodisk kontroll utført etter de forskrifter og kontrollinstruks som gjelder for din bil.
  • At din bestilling og oppdrag er utført av verkstedet i samsvar med gjeldende forretningsvilkår for bilreparasjoner og servicearbeider.

 

Følgende type oppdrag kan tilbys på Kontrollert Bilverksted siden:

  • Uanmeldte stikkprøvekontroller på biler (til 7500 kg) av gjennomførte servicer, reperasjoner og PKK.
  • Etterkontroll av skadereperasjoner etter nærmere avtale.
  • Full produksjonskontroll av et verkstedoppdrag (servicer kundebiler) såkalt Mystery Shopping.

 

KURS I PERIODISK KONTROLL AV KJØRETØY

 

Vi arrangerer kurs i periodisk kontroll av kjøretøy som tilfredsstiller de nye kravene til kontrollører som trer i kraft 1. oktober 2018. Vi har 4 kurs som kan være aktuelle for de som er kontrollører før 1.oktober 2018 og som har opplæring og kontrollerfaring før denne dato.

Vi er godkjent av Statens vegvesen som kursarrangør. Se Statens Vegvesen

 

Kurs 1) Tilpasset grunnopplæring for kontrollører som skal kontrollere kjøretøy i kontrollorgankategori 01, for kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre, eventuelt med spesiell godkjenning for kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg.

Kursvarighet/innhold:

            Dag 1, fra kl. 08:00 til 16:00: Teoretisk opplæring, tema 1 til og med 4.

Dag 2: fra kl. 08:00 til 16:00: Opplæring i ny kontrollinstruks, versjon 3 og praktisk kontroll av kjøretøy med bruk av kontrollinstruksen.

Dag 3: fra kl. 08:00 til 16:00: Opplæring i ny kontrollinstruks, versjon 3 og praktisk kontroll av kjøretøy med bruk av kontrollinstruksen.

Kurssted: Se kursplanen

Kurspris pr deltager: kr. 10.500,- for alle 3 dagene. Prisen inkluderer kursmateriell og lunsj.

 

Kurs 2) Tilpasset grunnopplæring for kontrollører som skal kontrollere kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, kontrollorgan 02, 03 og 04.

Kursvarighet/innhold:

             Dag 1, fra kl. 08:00 til 16:00: Teoretisk opplæring, tema 1 til og med 4.

 Dag 2: fra kl. 08:00 til 16:00: Opplæring i ny kontrollinstruks, versjon 3 og praktisk kontroll av kjøretøy med bruk av kontrollinstruksen.

 Dag 3: fra kl. 08:00 til 16:00: Opplæring i ny kontrollinstruks, versjon 3 og praktisk kontroll av kjøretøy med bruk av kontrollinstruksen.

 Kurspris pr. deltager: kr. 10.500,- for alle 3 dagene. Prisen inkluderer kursmateriell og lunsj.

 

 

            Det kan også avtales bedriftsinterne kurs.

          For nærmere beskrivelse av kursopplegg og innhold, se HHEAS

 

Nærmere info om PKK-kursene, ta kontakt med (414 94 212)