Om KBV NOrge AS

KBV Norge AS er et frittstående og nøytralt selskap som har utviklet systemer for å kontrollere og høyne kvaliteten av driften i hele bilverkstedet. Deler av dette systemet er utviklet av den svenske bilbransjen (Kontrollerad Bilverkstad) hvor vi har en samarbeidsavtale med enerett for bruk av dette systemet i Norge.

I tillegg selger og administrerer firmaet bransjetilpassende PKK-kurs for alt kontrollpersonell innen godkjente verksteder for gjennomføring av Periodisk Kjøretøykontroll. Disse kursene gjennomføres i samarbeide med Haagensen Holding AS.

Hva gjør systemet Kontrollert Bilverksted?

  • For å kunne benytte systemet må verkstedet være et offentlig autorisert bilverksted som er løpende godkjent av Statens Vegvesen. Verkstedene er også i tillegg enten et godkjent merkeverksted eller kjedeverksted i en verkstedkjede.
  • Personell fra Kontrollert Bilverksted kommer på helt uanmeldte besøk gjennom året og foretar stikkprøvekontroller av ferdigreparerte biler for å konstatere at verkstedet har utført et fagmessig og kvalitativt riktig arbeide.
  • Det sjekkes også at verkstedoppdraget overfor kunden er utført i henhold til gjeldende forretningsvilkår for bilreparasjoner.
  • De avvik som måtte finnes, utarbeides i en rapport som verkstedet benytter i sitt arbeide for å høyne kvaliteten i verkstedet.
  • Kontrollørene fra Kontrollert Bilverksted er håndplukkede personer med lang og solid erfaring som bilmekanikere, fagteknikere eller tekniske ledere.