KBV NOrge AS

KBV Norge AS er et frittstående, nøytralt og objektivt selskap som har utviklet systemer, for å kontrollere og sikre kvalitet i hele bilverkstedet.

Deler av systemet er utviklet av den svenske bilbransjens (Kontrollerad Bilverkstad).

Vi har i denne sammenheng, enerett på bruk av dette systemet i Norge.

Vi administrerer og selger bransjetilpassende El-bil kurs, tekniske kurs og PKK-kurs, som sikrer at kontrollpersonell hos godkjente verksteder, innehar den godkjente kompetanse, som må være på plass for gjennomføring av Periodisk Kjøretøykontroll.

 

Kontrollert Bilverksted er:

  • For å kunne nyttiggjøre systemet, må verkstedet være et offentlig autorisert bilverksted, som til enhver tid er godkjent av Statens Vegvesen. Verkstedene er også i tillegg et godkjent merkeverksted eller et kjedeverksted.
  • Personell fra Kontrollert Bilverksted kommer på uanmeldte besøk gjennom året, og foretar stikkprøvekontroller av ferdigreparerte biler, for å sikre at verkstedet har utført et fagmessig, og riktig arbeide iht. bilprodusentenes spesifikasjoner.
  • Det sikres at verkstedoppdraget overfor kunden, er utført i henhold til de gjeldende forretningsvilkår for bilreparasjoner.
  • Om det fins avvik, utarbeides en rapport som verkstedet benytter i sitt arbeid, for å sikre kvalitet i verkstedet.
  • Kontrollørene fra Kontrollert Bilverksted fagpersoner med lang, og solid erfaring. Alle våre konsulenter er tidligere bilmekanikere, fagteknikere og/eller tekniske ledere.