Trykk på linken over for å komme til kursoversikten.

Kurs i periodisk kontroll av kjøretøy.

Endringer i regelverk.
Fra 20.mai 2018 må alle kontrollører som skal utføre periodisk kontroll (PKK) på kjøretøy ha gjennomført en obligatorisk opplæring. Forslag fra Vegdirektoratet er en 70 timers grunnopplæring for lette kjøretøy og et tillegg på 32 timer for tunge kjøretøy. Dette timeantallet er foreslått som opplæringskrav for nye kontrollører som skal utføre PKK fra 20.mai 2018.

For dagens kontrollører er det foreslått en overgangsordning med tilpasset grunnopplæring for å være kontrollør etter 20.mai 2018. Denne opplæringen er foreslått til 4 dager.
Forutsetningene for å komme inn under overgangsordningen er at eksisterende kontrollører har opplæring etter kravene i nåværende forskrifts § 12.

Krav til kontrollørers kompetanse etter direktiv 2014/45.

Som de fleste sikkert har fått med seg, vil det bli nye krav til kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy, sannsynligvis fra 20.mai 2018. Fra den dato må alle kontrollører ha gjennomført en grunnopplæring i periodisk kontroll av kjøretøy for å kunne fortsette som kontrollører. Etter gjennomført opplæring skal elevens kompetanse i regelverket evalueres og dersom evalueringen er tilfredsstillende, vil eleven bli godkjent av Statens vegvesen. Det vil da bli utstedt godkjenningsbevis, samt tilgang til å oversende kontrollsedler, dette gjelder både dagens kontrollører og nye kontrollører.

Det vil sannsynligvis bli to opplæringsløp. Et for de som er kontrollører i dag, de kan komme inn under en overgangsordning som har kortere opplæringstid enn grunnopplæringen og et for nye kontrollører, som må ha full grunnopplæring.

Over er det brukt uttrykket sannsynligvis, dette fordi endringene i regelverket ikke er endelig fastsatt, men det forventes at så skjer i nær fremtid.

Kurstilbud
Med de varslede endringene som bakgrunn, har vi valgt å ikke tilby kurs i periodisk kontroll før forskriftsendringene er satt i verk. Imidlertid har vi fått mange henvendelser fra kontrollorgan som ikke kan dokumentere opplæring etter gjeldendeforskrifts krav (PKK forskriftens § 12, krav til personale), med forespørsel om kurs etter dagens regelverk.

Vi har derfor besluttet å tilby kurs i PKK forskriftene for kontrollører som har kontrollerfaring, men ikke kan dokumentere opplæring etter dagens forskrift.

I første omgang tilbyr vi kurs for PKK- kontrollører og tekniske leder i vårt kurssenter på Skedsmokorset.

Vi gjør oppmerksom på at dette kurset ikke erstatter opplæringskravet som kommer med innføring av direktiv 2014/45, men er et tilbud til de kontrollører/tekniske ledere og deres stedfortredere som ikke kan dokumentere opplæring etter dagens forskrift.